Servis

Provádíme výměnu nové Autobaterie za starou.

Zákazník pak automaticky získává slevu na baterii novou.

40-50 Ah – 100 Kč z ceny
50-60 Ah – 150 Kč z ceny
60-80 Ah – 200 Kč z ceny
80-120 Ah – 250 Kč z ceny
120-150 Ah – 400 Kč z ceny
150-180 Ah – 500 Kč z ceny

Návod na výměnu autobaterie

PRVNÍ KROK – VYBERTE SPRÁVNOU BATERII

Přečtěte si návod k použití Vašeho vozidla nebo doporučení výrobce týkající se originálního vybavení a doporuční týkající se následujících aspektů:

Velikostní třída baterie – velikost baterie, jež je nejvhodnější pro fyzické rozměry Vašeho vozidla. Do mnoha vozidel může být použito několik velikostních tříd.

Startovací proud za studena (Cold Cranking Amps) – CCA je kritickým parametrem pro dobrou startovací schopnost baterie. Je to počet ampérů, jež baterie může poskytovat po dobu 30 sekund při teplotě -17,8°C, dokud napětí baterie neklesne na nepoužitelnou úroveň.

Rezervní kapacita (RC) – pomáhá napájet elektrický systém Vašeho vozidla v případě, že selže alternátor. Určuje, kolik minut může baterie dodávat dostatečnou energii bez poklesu pod minimální úroveň napětí, nutnou pro provoz Vašeho vozu.

Pro startovací proud za studena a rezervní kapacitu obecně platí: čím vyšší, tím lepší. Nicméně, pokud žijete v zemi s chladným podnebím, je rozhodujícím faktorem při výběru baterie výše startovací proud za studena. A naopak, bydlíte-li v teplém podnebí, není pro Vás výše startovacího proudu za studena příliš důležitá.

Pokud hledáte baterii Deep Cycle vhodnou pro použití v lodích nebo obytných vozech, musíte vzít v úvahu také následující aspekty:

Typ zařízení, jež má být poháněno
Počet ampérů, jež potřebujete k pohánění zařízení
Počet hodin, během nichž budete zařízení používat

Vynásobte ampéry hodinami, abyste určili požadovaný počet ampérhodin.
Odběr proudu zařízení (ampéry) x čas (hodiny) = Ah.

Boat_235x110.jpg
Příklad: rybářská loďka  
Světla 10 x 5 = 50
Motor pro rybolov s vlečnými sítěmi 1 x 5 = 5
Echolokátor 3 x 5 = 15
Vysílačka 1 x 5 = 5
Celkem 75 AH*

*Hledejte baterii, jež dodá požadovaný počet Ah ve stanoveném čase a při daném napětí. Pro bezpečnostní rezervu zvyšte počet Ah o 20 %.

DRUHÝ KROK – VYJMĚTE STAROU BATERII

Přečtěte si zvláštní instrukce v příručce. Před vyjmutím vysloužilé baterie si dobře zapamatujte umístění kladného pólu baterie a označte polaritu na kladný kabel, abyste předešli nesprávnému zapojení baterii.

Nejprve odstraňte svorku kabelu uzemnění. Toto opatření zabrání poškození instalace nebo baterie při náhodných zkratech způsobených nářadím.

Pro odmontování kabelů použijte správnou velikost násadového nebo francouzského klíče.

Zkontrolujte místo pro uložení baterie ohledně případného poškození nebo koroze. Ujistěte se, že místo pro uložení baterie i držák baterie nejsou mechanicky poškozeny a nevykazují známky koroze. Části napadené korozí mohou být očištěny vodou (do které bylo přidáno trochu amoniaku nebo jedlé sody) a očištěny hrubým kartáčem. Očištěné části musí být vysušeny a natřeny. Póly baterie nenatírejte.

Očistěte a upevněte kabel uzemnění. Upevněte také startovací relé a kabely startéru.

TŘETÍ KROK – NAMONTUJTE NOVOU BATERII

Pokud baterii instalujete ve vozidle, přesvědčte se, že je baterie ve vodorovné poloze. Ujistěte se, že se na místě určeném pro baterii nenacházejí žádné cizí předměty, jež by mohly poškodit dno nádoby baterie.

Držák baterie musí být řádně upevněn a dotažen. Nesmí být však utažen natolik, aby zdeformoval víko nebo nádobu baterie nebo způsobil jejich popraskání. Použijte utahovací moment, jenž je definován v příručce k vozidlu. Pokud není stanoven, použijte následující utahovací momenty:

  • Držák horního žebra nebo horního rámu: utáhnout momentem 3,39–5,65 Nm
  • Držák s drážkou: utáhnout momentem 6,78–9,04 Nm
  • Držák s výstupkem: utáhnout momentem 7,91–10,17 Nm
  • Uzemňovací kabel musí být k baterii připojen jako poslední.

Prověřte správnou polaritu baterie s ohledem na specifikaci vozidla. Polarita uzemnění je obvykle vyznačena. „Obrácená“ polarita může způsobit vážné poškození elektrického systému vozidla. Zapamatujte si, že kladný kónický kolík je delší než záporný.

Provozovatel není plátcem DPH
IČO: 02291134
Zbyněk Jakubec
Jablůnka 181
756 23